Du er her

Tilbud til borgere med stofmisbrug- og til deres pårørende

Ringsted Kommunes Rådgivningscenter tilbyder rådgivning og behandling til borgere med et stofmisbrug.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Forsamtale
 • Rådgivning og vejledning
 • Substitionsbehandling, ambulant behandling, visitation til dag- eller døgnbehandling
 • Efterbehandling
 • Tilbagefaldsbehandling
 • Mulighed for både medicinsk- og psykologisk behandling
 • Hjælp til fastsættelse af individuelle mål, der tilsigter bedre kontrol med misbruget.
 • Støttende samtaler
 • Pårørende samtaler
 • Visitation til pårørendegruppe
 • Parsamtaler
 • NADA akupunktur
 • Afklarende, anonyme samtaler
 • Rådgivning i forhold til misbrugsrelaterede sygdomme
 • Hvad forventer vi?
 • Et ønske om forandring.

Hvad koster det?
Behandlingen er gratis.

Sidst opdateret

28.09.2014