Du er her

Klagevejledning

Ofte stillede spørgsmål :

Hvem kan klage?
Du kan selv klage, men du kan også ved fuldmagt lade dig repræsentere af en anden person, en forening eller af en advokat.

Hvad kan du klage over - og til hvem?
Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, som omfatter undersøgelse for og behandling af misbruget/afhængigheden. Det er således det arbejde, der udføres af sundhedspersonalet for eksempel læger og sygeplejerske.

En klage over sundhedsmæssige behandling skal rettes til:
Sundhedsvæsnets Patientklagenævn
Frederiksborggade 15, 1360 København K

Den socialfaglige behandling som kan omfatte afslag på behandling, herunder manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelse om ønsket om behandling. Du kan også klage over ændring af behandlingstilbud eller, at reglerne om aktindsigt ikke er overholdt. du kan desuden klage over personalet.

En klage over den socialfaglige behandling skal afleveres til kommunen:
Rådgivningscentret
Nørregade 56
4100 Ringsted

Kommunen skal have 4 uger til at revurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale nævn.

Hvordan og hvornår skal der klages?
Det er nok at skrive, at der klages. Du kan også klage mundtlig, så skal kommunen skrive klagen ned.
Kommunen skal have klagen inden for 28 dage efter hændelsen, som førte til klagen fandt sted.
Der er ingen klagefrist for klager over personalet eller for klager over aktindsigt.

Sidst opdateret

28.09.2014